Ποιες οι τάσεις στην αγορά υπολογιστών ;

Mar 03, 13 Ποιες οι τάσεις στην αγορά υπολογιστών ;

Posted by in Articles

Έχετε άραγε διερωτηθεί που οδεύει η αγορά των υπολογιστών;   Πρόσφατα παρατηρούσα μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών που νομίζω ότι απαντά στο παραπάνω ερώτημα.   Ένα από τα πρώτα προφανή συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας, είναι ότι η αγορά των τυπικών υπολογιστών γραφείου σημειώνει τα...

read more