Αναλύοντας την αγορά των tablet pc

Dec 02, 12 Αναλύοντας την αγορά των tablet pc

Posted by in Articles

Στις 27 Ιανουαρίου του 2010 η Apple – είτε τη συμπαθούμε είτε οχι – άλλαξε τη σχέση μας με το προσωπικό μας υπολογιστή…. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε ένα tablet pc που έθετε ως στόχο όχι να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον υπάρχων υπολογιστή μας αλλά να τον υποκαταστήσει.   Για να θυμίσω στους μεγαλύτερους και να μάθουν οι...

read more