νανοφωτονική τεχνολογία στα “τσιπάκια” της IBM.

Jan 03, 13 νανοφωτονική τεχνολογία στα “τσιπάκια” της IBM.

Για δεκαετίες η IBM δούλευε στην ενσωμάτωση του φωτός για την μεταφορά των δεδομένων μεταξύ των κυκλωμάτων πυριτίου, σε πολύ μικρή κλίμακα. Το μοντέλο υλοποίησης παρουσιάστηκε το 2010 και τελικά στις 10 Δεκεμβρίου του 2012 η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα ότι η τεχνολογία είναι έτοιμη να ενσωματωθεί στην παράγωγη.

Η “Νανοφωτονική πυριτίου” (silicon nanophotonics) όπως ονομάστηκε, χρησιμοποιεί το φως αντί ηλεκτρικών σημάτων για την μεταφορά πληροφορίας στα ολοκληρωμένα κυκλώματα των υπολογιστών (chips).  Γρήγοροι παλμοί φωτός στην συνεχεία επιταχύνουν την  μεταφορά των πληροφοριών δίνοντας την δυνατότητα για μεγαλύτερους όγκους δεδομένων.

Dr. Solomon Assefa της IBM σε συνέντευξη του στην Ars Technica, τόνισε την ευελιξία που επιτρέπει η τεχνολογία για νέες αρχιτεκτονικές ανάπτυξης των υπολογιστικών συστημάτων λέγοντας ότι : «παρέχει πολλά διαφορετικά είδη ευροζωνικής ικανότητας.»

Περιμένουμε λοιπόν να δούμε Σύντομα υπερυπολιστές στα Data Centers της IBM που θα μπορούν να φιλοξενήσουν απαιτητικές σε υπολογιστική ταχύτητα και σε όγκους δεδομένων cloud εφαρμογές.

 

Μοιραστείτε το άρθρο με τους φίλους σας .